$0.21 KDV Dahil
$0.26 KDV Dahil
$0.22 KDV Dahil
$0.26 KDV Dahil
$0.24 KDV Dahil
$0.38 KDV Dahil
$0.24 KDV Dahil
$0.26 KDV Dahil
$0.89 KDV Dahil
$1.00 KDV Dahil
$1.48 KDV Dahil
$1.77 KDV Dahil
$0.33 KDV Dahil
$0.41 KDV Dahil
$0.41 KDV Dahil
$0.47 KDV Dahil
1